Halt im Ged├Ąchtnis Jesum Christ

Origineel

1. Chor

Halt im Gedächtnis Jesum Christ,
der auferstanden ist von den Toten.

2. Arie (Tenor)

Mein Jesus ist erstanden,
allein, was schreckt mich noch?
Mein Glaube kennt des Heilands Sieg,
doch fühlt mein Herze Streit und Krieg,
mein Heil, erscheine doch!

3. Rezitativ (Alto)

Mein Jesu, heissest du des Todes Gift
und eine Pestilenz der Hölle:
ach, dass mich noch
Gefahr und Schrecken trifft!
Du legtest selbst auf unsre Zungen
ein Loblied,
welches wir gesungen:

4. Choral

Erschienen ist der herrlich Tag,
dran sich niemand gnug
freuen mag:
Christ, unser Herr,
heut triumphiert,
all sein Feind er gefangen führt.
Alleluja!

5. Rezitativ (Alto)

Doch scheinet fast,
dass mich der Feinde Rest,
den ich zu gross
und allzu schrecklich finde,
nicht ruhig bleiben lässt.
Doch, wenn du mir
den Sieg erworben hast,
so streite selbst mit mir, mit deinem Kinde.
Ja, ja, wir spüren schon im Glauben,
dass du, o Friedefürst,
dein Wort und Werk an uns erfüllen wirst.

6. Arie (Bass, Chor)

Friede sei mit euch!

Wohl uns! Jesus hilft uns kämpfen
und die Wut der Feinde dämpfen,
Hölle, Satan, weich!

Friede sei mit euch!

Jesus holet uns zum Frieden
und erquicket in uns Müden
Geist und Leib zugleich.

Friede sei mit euch!

O Herr, hilf und lass gelingen,
durch den Tod hindurchzudringen
in dein Ehrenreich!

Friede sei mit euch!

7. Choral

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ,
wahr' Mensch und wahrer Gott,
ein starker Nothelfer du bist
im Leben und im Tod:
drum wir allein
im Namen dein
zu deinem Vater schreien.

Vertaling

1. Koor

Houd Jezus Christus in gedachten,
die uit de dood is opgewekt.

2. Aria

Mijn Jezus is opgewekt,
maar iets jaagt mij nog angst aan
Mijn geloof kent de triomf van de Heiland,
maar toch voelt mijn hart strijd en oorlog,
mijn Heiland, verschijn toch!

3. Recitatief

Mijn Jezus, u wordt het gif voor de dood genoemd
en een plaag voor de hel:
ach, zal ik toch nog getroffen worden
door gevaar en angst!
U legde ons zelf een loflied in de mond
om u mee te prijzen:

4. Koraal

De dag van heerlijkheid is gekomen,
waarover wij ons nooit genoeg kunnen verheugen:
Christus, onze Heer, triomfeert vandaag,
al zijn vijanden heeft hij in gevangenschap.
Halleluja!

5. Recitatief

Desondanks lijkt het,
alsof de rest van de vijanden,
die ik te talrijk en
te afschrikwekkend vind,
mij niet met rust laat.
Maar, nu u voor mij de zegen hebt behaald,
bindt dan nu de strijd aan met mij, met uw eigen kind.
Ja, ja, wij merken al in het geloof,
dat u, vredesvorst,
uw woorden en daden voor ons in vervulling wilt laten gaan.

6. Aria

Vrede zij met u!

Wij gelukkigen, Jezus helpt ons bij de strijd
om de woede van de vijanden te temperen,
hel en Satan, ga heen!

Vrede zij met u!

Jezus brengt ons tot vrede
en wekt bij ons vermoeiden
zowel onze geest als ons lichaam op.

Vrede zij met u!

O Heer, help ons, om erin te slagen,
de dood te overwinnen en
in uw rijk van eer te komen!

Vrede zij met u!

7. Koraal

Vredesvorst, Heer Jezus Christus,
waarlijke mens en waarlijke God,
u bent een sterke helper in nood,
in het leven en in de dood:
daarom roepen wij alleen
in uw naam
uw vader aan.