Jauchzet Gott in allen Landen

Origineel

1. Aria

Jauchzet Gott in allen Landen!
Was der Himmel und die Welt
an Geschöpfen in sich hält,
müssen dessen Ruhm erhöhen,
und wir wollen unserm Gott
gleichfalls itzt ein Opfer bringen,
dass er uns in Kreuz und Not
allezeit hat beigestanden.

2. Rezitativ

Wir beten zu dem Tempel an,
da Gottes Ehre wohnet,
da dessen Treu,
so täglich neu,
mit lauter Segen lohnet.

Wir preisen, was er an uns hat getan.

Muss gleich der schwache Mund
von seinen Wundern lallen,
so kann ein schlechtes Lob
ihm dennoch wohlgefallen.

3. Arie

Höchster, mache deine Güte
ferner alle Morgen neu.
So soll vor die Vatertreu
auch ein dankbares Gemüte
durch ein frommes Leben weisen,
dass wir deine Kinder heißen.

4. Choral

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll’ in uns vermehren,
was er uns aus Gnaden verheißt,
dass wir ihm fest vertrauen,
gänzlich uns lass’n auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
dass uns’r Herz, Mut und Sinn
ihm festiglich anhangen;
drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden’s erlangen,
glaub’n wir aus 
Herzensgrund.

5. Arie

Alleluia!

Vertaling

1. Aria

Juich tot God in alle landen!
Wat er in de hemel en op de wereld
aan schepselen is,
zij moeten de lof van de Heer vergroten,
en wij willen nu onze God
een offer brengen,
omdat hij ons in tijden van zorgen en nood
altijd heeft bijgestaan.

2. Recitatief

Wij aanbidden de tempel
waar Gods eer woont,
want zijn trouw,
die wij elke dag weer ontvangen,
moet met louter zegeningen worden beloond.
Wij prijzen wat hij voor goeds voor ons heeft gedaan.
Ondanks dat onze monden te zwak
zijn om zijn wonderen te verkondigen,
ook een zwakke loftuiting
kan hem bevallen.

3. Aria

Hoogste, laat je goedheid
ook verder elke morgen tot ons komen.
Zo moet de vaderlijke trouw
ook een dankbaar gemoed
de weg wijzen naar een vroom leven,
zodat wij jouw kinderen kunnen heten.

4. Koraal

Loof, prijs en eer
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
Hij wil in ons vergroten,
wat hij ons uit genade verkondigd heeft,
opdat wij vast op hem vertrouwen,
ons helemaal aan hem overgeven,
en met heel ons hart op hem bouwen,
zodat ons hart, onze mond en onze geest
stevig aan hem verbonden blijven;
daarop zingen wij dan nu:
Amen, wij zullen het bereiken,
daarin geloven wij vanuit de grond van ons hart.

5. Aria

Halleluja!