All of Bach: een project van de Nederlandse Bachvereniging

Jauchzet Gott in allen Landen

BWV 51 uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven
Grote Kerk, Naarden

"De zangstem en de trompet lijken eigenlijk heel veel op elkaar qua frasering en ademhaling."

Geen vuiltje aan de lucht

Deze muziek staat bol van optimisme.

De trompet valt meteen met de deur in huis, de sfeer van deze cantate is opgetogen. Gejuich en dankbaarheid staan centraal. Bach schreef deze muziek waarschijnlijk voor de vijftiende zondag na Trinitatis, maar zette later op de partituur dat het stuk ook op andere zondagen gebruikt kon worden. De tekst parafraseert fragmenten uit diverse nieuw- en oudtestamentische Bijbelboeken. In zijn uitwerking benadrukt Bach van meet af aan de jubelstemming met de snelle repeterende noten en de manier waarop hij het woord ‘jauchzet’ illustreert. Telkens klinkt dan een soort ronddraaiende muziek, ontleend aan de retorische stijlfiguur ‘circulatio’. De trompet heeft een prominente rol in zowel de openingsaria als het afsluitende ‘Alleluia’.

Heel treffend is de tekstuitbeelding op ‘lallen’ in het tweede deel en tenslotte de rijke, op Italiaanse leest geschoeide strijkersbegeleiding in het koraal ‘Sei Lob und Preis mit Ehren’. Of Bach in Leipzig over een jongenssopraan beschikte die de hoge en veeleisende solopartij aankon in deze cantate, valt te betwijfelen. Mede daarom gaat musicoloog Klaus Hofmann ervan uit dat Bach deze feestelijke en virtuoze cantate rond 1730 voor het hof van Weissenfels ten zuidwesten van Leipzig componeerde. Bach had daar een onbezoldigde maar eervolle aanstelling als honorair kapelmeester. Een andere mogelijkheid is dat hij dit werk schreef voor een van de Italiaanse operazangers die in dat jaar hun intrek in Dresden hadden genomen. 


BWV
51

Titel
Jauchzet Gott in allen Landen

Genre
cantate (solocantate)

Jaartal
1730

Stad
Leipzig

Tekstdichter
onbekend

Bestemming
vijftiende zondag na Trinitatis en algemeen gebruik

Eerste uitvoering
waarschijnlijk 17 september 1730

Cast & Crew

Publicatiedatum 5 mei 2017
Opnamedatum 17 december 2015
Locatie Grote Kerk, Naarden
Dirigent Jos van Veldhoven
Sopraan Maria Keohane
Trompet Robert Vanryne
Viool 1 Shunske Sato, Annelies van der Vegt, Anneke van Haaften, Lidewij van der Voort
Viool 2 Sayuri Yamagata, Pieter Affourtit, Paulien Kostense
Altviool Staas Swierstra, Jan Willem Vis
Cello Lucia Swarts, Richte van der Meer
Contrabas Robert Franenberg
Orgel Pieter-Jan Belder
klavecimbel Siebe Henstra
Regie Joost Honselaar
Regieassistent Ferenc Soetman
muziekopname Guido Tichelman, Bastiaan Kuijt, Micha de Kanter
Audiomontage -en mix Guido Tichelman
Camera Jochem Timmerman, Rene Holbrugge, Martin Struif, Chris Reichgelt
Licht Zen Bloot
lichtassistent Patrick Galvin
Beeldtechniek Justin Mutsaers
Settechniek Glenn van den Eerden
Datahandling Charlotte Storm
Projectmanager NEP Peter Ribbens
Productie Imke Deters
Interview Onno van Ameijde
Met dank aan Angela Mast

Vocale teksten

Origineel

1. Aria

Jauchzet Gott in allen Landen!
Was der Himmel und die Welt
an Geschöpfen in sich hält,
müssen dessen Ruhm erhöhen,
und wir wollen unserm Gott
gleichfalls itzt ein Opfer bringen,
dass er uns in Kreuz und Not
allezeit hat beigestanden.

2. Rezitativ

Wir beten zu dem Tempel an,
da Gottes Ehre wohnet,
da dessen Treu,
so täglich neu,
mit lauter Segen lohnet.

Wir preisen, was er an uns hat getan.

Muss gleich der schwache Mund
von seinen Wundern lallen,
so kann ein schlechtes Lob
ihm dennoch wohlgefallen.

3. Arie

Höchster, mache deine Güte
ferner alle Morgen neu.
So soll vor die Vatertreu
auch ein dankbares Gemüte
durch ein frommes Leben weisen,
dass wir deine Kinder heißen.

4. Choral

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, Heiligem Geist!
Der woll’ in uns vermehren,
was er uns aus Gnaden verheißt,
dass wir ihm fest vertrauen,
gänzlich uns lass’n auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
dass uns’r Herz, Mut und Sinn
ihm festiglich anhangen;
drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werden’s erlangen,
glaub’n wir aus 
Herzensgrund.

5. Arie

Alleluia!

Vertaling

1. Aria

Juich tot God in alle landen!
Wat er in de hemel en op de wereld
aan schepselen is,
zij moeten de lof van de Heer vergroten,
en wij willen nu onze God
een offer brengen,
omdat hij ons in tijden van zorgen en nood
altijd heeft bijgestaan.

2. Recitatief

Wij aanbidden de tempel
waar Gods eer woont,
want zijn trouw,
die wij elke dag weer ontvangen,
moet met louter zegeningen worden beloond.
Wij prijzen wat hij voor goeds voor ons heeft gedaan.
Ondanks dat onze monden te zwak
zijn om zijn wonderen te verkondigen,
ook een zwakke loftuiting
kan hem bevallen.

3. Aria

Hoogste, laat je goedheid
ook verder elke morgen tot ons komen.
Zo moet de vaderlijke trouw
ook een dankbaar gemoed
de weg wijzen naar een vroom leven,
zodat wij jouw kinderen kunnen heten.

4. Koraal

Loof, prijs en eer
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
Hij wil in ons vergroten,
wat hij ons uit genade verkondigd heeft,
opdat wij vast op hem vertrouwen,
ons helemaal aan hem overgeven,
en met heel ons hart op hem bouwen,
zodat ons hart, onze mond en onze geest
stevig aan hem verbonden blijven;
daarop zingen wij dan nu:
Amen, wij zullen het bereiken,
daarin geloven wij vanuit de grond van ons hart.

5. Aria

Halleluja!Print

Deze werken vind je misschien ook mooi