Magnificat

Origineel

1. Coro

Magnificat anima mea Dominum

2. Aria (soprano)

Et exsultavit spiritus meus in Deo
salutari meo.

3. Aria (soprano), coro

Quia respexit humilitatem
ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

4. Aria (basso)

Quia fecit mihi magna qui potens est
et sanctum nomen ejius.

5. Duetto (alto, tenore)

Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus eum.

6. Coro

Fecit potentiam in brachio suo
dispersit superbos
mente cordis sui.

7. Aria (tenore)

Deposuit potentes de sede et exatavit humiles.

8. Aria (alto)

Esurientes implevit
bonis et divites
dimisit inanes.

9. Terzetto (soprani, alto)

Suscepit Israel puerum
suum recordatus
misericordiae suae.

10. Coro

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus
in saecula.

11. Coro

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.

Vertaling

1. Koor

Mijn ziel prijst en looft de Heer.

2. Aria

Mijn hart juicht om God,
mijn redder.

3. Aria, koor

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares:
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen.

4. Aria

Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij
gedaan, heilig is zijn naam.

5. Duet

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.

6. Koor

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn
arm en drijft uiteen
wie zich verheven wanen.

7. Aria

Heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.

8. Aria

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg
met lege handen.

9. Terzet

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn
dienaar, zoals hij aan onze voorouders
heeft beloofd.

10. Koor

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.

11. Koor

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest zoals het was in den beginne en nu
en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.