Sanctus in D groot

Origineel

Sanctus Dominus
Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloria eius.

Vertaling

Heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.