Mis in g klein

Origineel

1. Coro

Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison.

2. Coro

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

3. Aria (basso)

Gratias agimus tibi 
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.

4. Aria (alto)

Domine Fili unigenite,
Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.

5. Aria (tenore)

Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Jesu Christe.

6. Coro

Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.


Vertaling

1. Koor

Heer, ontferm u
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u.

2. Koor

Ere zij God in den hoge
en vrede op aarde voor mensen
van goede wil.
Wij prijzen u, wij zegenen u,
wij aanbidden u, wij verheerlijken u.

3. Aria

Wij brengen u dank
voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, koning des hemels,
God, almachtige vader.

4. Aria

Heer, eniggeboren zoon,
Jezus Christus.
Heer God, lam Gods,
Zoon van de vader. 
Gij die de zonden der wereld draagt,
ontferm u over ons.

5. Aria

Gij die de zonden der wereld draagt,
hoor ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de vader,
ontferm u over ons.
Want gij alleen zijt heilig,
gij alleen de Heer,
gij alleen de allerhoogste,
Jezus Christus.
 

6. Koor

Met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de vader.
Amen.