Mis in b klein, 'Hohe Messe'

Origineel

I MISSA

1. Coro

Kyrie eleison.

2. Duetto (soprano I&II)

Christe eleison.

3. Coro

Kyrie eleison.

4. Coro

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

5. Aria (soprano II)

Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.

6. Coro

Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

7. Duetto (soprano I & tenor)

Domine Deus, rex coelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Jesu Christe, altissime.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.

8. Coro

Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.

9. Aria (alto)

Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

10. Aria (bass)

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Jesu Christe.

11. Coro

Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

II SYMBOLUM NICENUM

12. Coro

Credo in unum Deum.

13. Coro

Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.

14. Duetto (soprano I & alto)

Et in unum Dominum
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia saecula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.

15. Coro

Et incarnatus est
de Spiritu Sancto
ex Maria virgine
et homo factus est.

16. Coro

Crucifixus etiam pro nobis,
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.

17. Coro

Et resurrexit tertia die
secundum scripturas.
Et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.

18. Aria (bass)

Et in Spiritum Sanctum
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filoque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.

19. Coro

Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.

20. Coro

Et expecto ressurectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

III SANCTUS

21. Coro

Sanctus, sanctus, sanctus,
Domine Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
gloria ejus.

IV OSANNA, BENEDICTUS, AGNUS DEI ET DONA NOBIS PACEM

22. Coro

Osanna in excelsis.

23 Aria (tenor)
Benedictus qui venit
in nomine Domini.

Coro
Osanna in excelsis.

24. Aria (alto)

Agnus Dei
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

25. Coro

Dona nobis pacem.


Vertaling

I MISSA

1. Koor

Heer, ontferm u.

2. Duet

Christus, ontferm u.

3. Koor

Heer, ontferm u.

4. Koor

Ere zij God in den hoge.
En vrede op aarde
voor mensen van goede wil.

5. Aria

Wij prijzen u, wij zegenen u,
wij aanbidden u, wij verheerlijken u.

6. Koor

Wij brengen u dank
voor uw grote heerlijkheid.

7. Duet

Heer God, koning des hemels,
God, almachtige vader.
Heer, eniggeboren zoon,
Jezus Christus, allerhoogste.
Heer God, lam Gods,
zoon van de vader.

8. Koor

Gij die de zonden der wereld draagt,
ontferm u over ons.
Gij die de zonden der wereld draagt,
hoor ons gebed.

9. Aria

Gij die zit aan de rechterhand des vaders,
ontferm u over ons.

10. Aria

Want gij alleen zijt heilig,
gij alleen de heer,
gij alleen de allerhoogste,
Jezus Christus.

11. Koor

Met de heilige geest
in de heerlijkheid van God de vader.
Amen.

II SYMBOLUM NICENUM

12. Koor

Ik geloof in een God.

13. Koor

Ik geloof in een God,
de almachtige vader,
schepper van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

14. Duet

En in een heer,
Jezus Christus,
eniggeboren zoon van God.
Geboren uit de vader
voor alle eeuwen.
God uit God,
licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God.
Geboren, niet gemaakt,
een van wezen met de vader,
door wie alles gemaakt is.
Die om ons mensen
en om ons heil
is neergedaald uit de hemel.

15. Koor

En hij is vlees geworden
door de heilige geest
uit de maagd Maria
en hij is mens geworden.

16. Koor

Gekruisigd, ook voor ons,
onder Pontius Pilatus
heeft hij geleden en is hij begraven.

17. Koor

En hij is opgestaan op de derde dag
volgens de schriften.
En hij is opgevaren ten hemel
en zit aan de rechterhand van de vader.
En hij zal weerkomen met heerlijkheid
om te oordelen de levenden en de doden
en zijn rijk zal geen einde hebben.

18. Aria

En in de heilige geest,
die heer is en levend maakt,
die uit de vader en de zoon voortkomt.
Die samen met de vader en de zoon
wordt aanbeden en verheerlijkt,
die gesproken heeft door de profeten.
En in een heilige algemene
en apostolische kerk.

19. Koor

Ik belijd een doop
tot vergeving van zonden.

20. Koor

En ik verwacht de opstanding der doden,
en het leven van de tijd die komt.
Amen.

III SANCTUS

21. Koor

Heilig, heilig, heilig,
heer God van de machten.
Vol zijn hemel en aarde
van zijn heerlijkheid.

IV OSANNA, BENEDICTUS, AGNUS DEI ET DONA NOBIS PACEM

22. Koor

Hosanna in den hoge.

23. Aria

Gezegend hij die komt
in de naam des heren.

Koor
Hosanna in den hoge.

24. Aria

Lam Gods
dat de zonden der wereld draagt,
ontferm u over ons.

24. Koor

Geef ons vrede.