Sei Lob und Preis mit Ehren

Origineel

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn und Heil'gem Geist!
Der woll in uns vermehren,
was er uns aus Gnaden verheisst,
dass wir ihm fest vertrauen,
gänzlich verlass'n auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
dass uns'r Herz, Mut und Sinn
ihm tröstlich solln anhangen.
Drauf singen wir zur Stund:
amen, wir werd'ns erlangen,
glaub'n wir aus Herzensgrund.

Vertaling

Wees geloofd en geprezen met eer
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
Hij wil in ons vermeerderen,
wat hij ons in zijn genade belooft,
dat wij vast vertrouwen in hem hebben,
ons helemaal op hem verlaten,
en met heel ons hart op hem bouwen.
Opdat ons hart, ons gemoed en onze zin
zijn troostrijke aanhang zoeken;
daarom zingen wij nu:
Amen, wij zullen dat bereiken,
daarin geloven wij met heel ons hart.