Jesus nahm zu sich die Zwölfe

Origineel

1. Arioso (Tenor, Bass, Chor)

Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach:
Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden,
das geschrieben ist
von des Menschen Sohn.
Sie aber vernahmen der keines
und wussten nicht,
was das gesaget war.

2. Arie (Alt)

Mein Jesu, ziehe mich nach dir,
ich bin bereit, ich will von hier
und nach Jerusalem zu deinen Leiden gehn.
Wohl mir, wenn ich die Wichtigkeit
von dieser Leid- und Sterbenszeit
zu meinem Troste kann
durchgehends wohl verstehn!

3. Rezitativ (Bass)

Mein Jesu, ziehe mich, so werd ich laufen,
denn Fleisch und Blut verstehet
ganz und gar, nebst deinen Jüngern nicht,
was das gesaget war.
Es sehnt sich nach der Welt
und nach dem grössten Haufen;
sie wollen beiderseits,
wenn du verkläret bist,
zwar eine feste Burg auf Tabos Berge bauen;
hingegen Golgatha, so voller Leiden ist,
in deiner Niedrigkeit mit keinem Auge schauen.
Ach! kreuzige bei mir
in der verderbten Brust
zuvörderst diese Welt
und die verbotne Lust,
so werd ich, was du sagst,
vollkommen wohl verstehen
und nach Jerusalem mit tausend Freuden gehen.

4. Arie (Tenor)

Mein alles in allem, mein ewiges Gut,
verbessre das Herze, verändre den Mut;
schlag alles darnieder,
was dieser Entsagung des Fleisches zuwider!
Doch wenn ich nun geistlich ertötet da bin,
So ziehe mich nach dir in Friede dahin!

5. Choral

Ertöt uns durch dein Güte,
erweck uns durch dein Gnad;
den alten Menschen kränke,
dass der neu' leben mag.
Wohl hie auf dieser Erden,
den Sinn und all Begehren
Und G'danken hab'n zu dir.


Vertaling

1. Arioso 

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen:
Kijk, we gaan op naar Jeruzalem,
en alles zal in vervulling gaan,
wat door de profeten is geschreven
over de Mensenzoon.
Maar zij begrepen er niets van;
het bleef verborgen voor hen
en wat hij zei konden ze maar niet vatten.

2. Aria

Mijn Jezus, trek mij naar je toe,
ik ben bereid om van hier weg te gaan
en naar Jeruzalem en jouw lijden toe te komen.
Het zal mij goed doen als ik het belang
van deze lijdenstijd en tijd van sterven
tot mijn troost kan gebruiken
en goed leer begrijpen!

3. Recitatief

Mijn Jezus, trek aan mij, dan zal ik rennen,
want mijn vlees en bloed begrijpen
volstrekt niet, net zoals jouw discipelen,
wat er gezegd werd.
Vlees en bloed verlangen naar de wereld
en naar wat allen doen;
ze willen beiden,
bij jouw verheerlijking,
een stevige burcht bouwen op de berg van Tabor;
maar niets weten van Golgatha, zo veel van leed,
en hebben geen oog voor jouw nederigheid.
Ach! Kruisig bij mij
in deze verdorven borst
allereerst deze wereld
en de verboden lusten,
opdat ik dat wat jij zegt,
volkomen kan begrijpen
en met duizenden vreugden naar Jeruzalem kan gaan.

4. Aria

Mijn alles in alles, mijn eeuwig goed,
maak mijn hart beter en vergroot mijn
moed; sla alles neer,
wat zich verzet tegen de ontzegging van het vleselijke!
Maar als ik dan geestelijk ben gestorven,
trek mij dan naar je toe in vredigheid!

5. Koraal

Laat ons sterven door jouw goedheid,
wek ons door jouw genade;
maak de oude mens ziek,
zodat hij opnieuw tot leven kan komen.
Zodat hij op deze aarde
met zijn zin en begeerte
en gedachten bij jou mag zijn.