Gloria in excelsis Deo

Origineel

1. Coro

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Post orationem

2. Duetto (Soprano, Tenore)

Gloria Patri et Filio
et Spiritui sancto.

3. Coro

Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum, amen


Vertaling

1. Koor

Ere zij God in den hoge en
vrede op aarde voor mensen van goede wil.

Na de preek

2. Duet

Eer aan de Vader en de Zoon
En de Heilige Geest.

3. Koor

Zoals het was in den beginne
zo zij het thans en voor immer
voor in de eeuwen der eeuwen, amen.