Barmherziges Herze der ewigen Liebe

Origineel

1. Arie (Sopran, Tenor)

Barmherziges Herze der ewigen Liebe,
errege, bewege mein Herze durch dich;
damit ich Erbarmen und Gütigkeit übe,
o Flamme der Liebe, zerschmelze du mich!

2. Rezitativ (Alt)

Ihr Herzen, die ihr euch
in Stein und Fels verkehret,
zerfliesst und werdet weich,
erwägt, was euch der Heiland lehret,
übt, übt Barmherzigkeit
und sucht noch auf der Erden
dem Vater gleich zu werden!
Ach! greifet nicht durch das verbotne
Richten dem Allerhöchsten
ins Gericht,
sonst wird sein Eifer
euch zernichten.
Vergebt, so wird euch
auch vergeben;
gebt, gebt in diesem Leben;
macht euch ein Kapital,
das dort einmal
Gott wiederzahlt mit reichen Interessen;
denn wie ihr messt,
wird man euch wieder messen.

3. Arie (Alt)

Sei bemüht in dieser Zeit,
Seele, reichlich auszustreuen,
soll die Ernte dich erfreuen
in der reichen Ewigkeit,
wo, wer Gutes ausgesäet,
fröhlich nach den Garben gehet.

4. Rezitativ (Bass)

Die Eigenliebe schmeichelt sich!
Bestrebe dich,
erst deinen Balken auszuziehen,
denn magst du dich um Splitter auch
bemühen, die in des Nächsten
Augen sein.
Ist gleich dein Nächsten nicht
vollkommen rein,
so wisse, dass auch du kein Engel,
verbessre deine Mängel!
Wie kann ein Blinder mit dem andern
doch recht und richtig wandern?
Wie, fallen sie zu ihrem Leide
nicht in die Gruben alle beide?

5. Arie (Bass)

Das ist der
Christen Kunst:
nur Gott und sich erkennen,
von wahrer Liebe brennen,
nicht unzulässig richten,
noch fremdes Tun vernichten,
des Nächsten nicht vergessen,
mit reichem Masse messen:
das macht bei Gott
und Menschen Gunst,
das ist der
Christen Kunst.

6. Choral

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,
ich bitt, erhör mein Klagen,
verleih mir Gnad zu dieser Frist,
lass mich doch nicht verzagen;
den rechten Glauben, Herr, ich mein,
den wollest du mir geben,
dir zu leben,
meinm Nächsten nütz zu sein,
dein Wort zu halten eben.

Vertaling

1. Aria

Barmhartig hart van de eeuwige liefde,
breng mijn hart in beroering en beweging;
opdat ik barmhartige en goede werken doe,
o, vlam van de liefde, laat mij smelten!

2. Recitatief

Jullie, harten, die veranderen
in rots en steen,
wordt week en stroom over,
bedenk wat de Heiland jullie heeft geleerd,
wees steeds barmhartig
en probeer op aarde al
gelijk te worden aan de Vader!
Ach! Grijp niet door verboden zelfrichting
in waar alleen de Allerhoogste mag beschikken,
anders zullen jullie ten onder gaan door zijn macht.
Vergeef, dan krijgen jullie ook vergeving;
geef, in dit leven;
vergaar daarin een kapitaal,
het zal ooit eens,
met overvloedige rente, door God worden terugbetaald;
want naar jullie eigen maten zullen jullie ook zelf worden gemeten.

3. Aria

Span je in om in deze tijd,
rijkelijk te zaaien, o ziel,
opdat de oogst je verheugt
in de rijkdom van de eeuwigheid,
daar waar hij die het goede heeft gezaaid,
vreugdevol de schoven kan binnenhalen.

4. Recitatief

Eigen roem stinkt!
Streef ernaar,
om eerst de balk uit je eigen oog te trekken,
en bekommer je pas dan om de splinters
in het oog van je naaste.
Als je naaste niet volkomen rein is,
bedenk dan dat
ook jij geen engel bent,
en verbeter je tekortkomingen!
Hoe kan de ene blinde met de andere
goed en juist door het leven gaan?
Hoe te voorkomen
dat beide het bezuren
en in de put vallen?

5. Aria

Dat is de kunst
die Christenen moeten verstaan:
alleen God en zichzelf kennen,
branden van werkelijke liefde,
niet ontoelaatbaar oordelen,
of daden van vreemden tenietdoen,
de naasten niet vergeten,
meten met een ruime maat:
daarmee komt de mens bij God en anderen in de gunst,
dat is de kunst
die Christenen moeten verstaan.

6. Koraal

Ik roep u aan, Jezus Christus, mijn Heer,
ik verzoek u mijn weeklachten aan te horen,
verleen mij nu uw genade,
laat mij de moed niet opgeven;
het juiste geloof wilde u
mij, geven, Heer,
om voor u te leven,
mijn naaste tot nut te zijn,
me aan uw woord te houden.