Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem

Origineel

1. Arioso (Jesus) und Rezitativ (Seele)

Sehet,
Komm, schaue doch, mein Sinn,
Wo geht dein Jesus hin?
wir gehn hinauf
O harter Gang! Hinauf?
O ungeheurer Berg,
den meine Sünden zeigen!
Wie sauer wirst du müssen steigen!
gen Jerusalem.
Ach, gehe nicht!
Dein Kreuz ist dir schon zugericht',
wo du dich sollt zu Tode bluten.
Hier sucht man Geisseln vor,
dort bindt man Ruten;
Die Bande warten dein.
Ach, gehe selber nicht hinein!
Doch bliebest du zurücke stehen,
so müsst ich selbst
nicht nach Jerusalem,
ach, leider in die Hölle gehen.

2. Arie mit Choral (Sopraan, Alt)

Ich folge dir nach,
Ich will hier bei dir stehen.
Verachte mich doch nicht!
durch Speichel und Schmach,
Von dir will ich nicht gehen.
am Kreuz will ich dich
noch umfangen,
bis dir dein Herze bricht.
dich lass ich nicht aus meiner Brust,
Wenn dein Haupt wird erblassen
im letzten Todesstoss.
und wenn du endlich scheiden musst,
Alsdenn will ich dich fassen,
sollst du dein Grab in mir erlangen.
in meinen Arm und Schoss.

3. Rezitativ (Tenor)

Nun will ich mich,
mein Jesu, über dich
in meinem Winkel grämen.
Die Welt mag immerhin
den Gift der Wollust zu sich nehmen,
ich labe mich an meinen Tränen
und will mich eher nicht
nach einer Freude sehnen,
bis dich mein Angesicht
wird in der Herrlichkeit erblicken,
bis ich durch dich erlöset bin;
da will ich mich mit dir erquicken.

4. Arie (Bass)

Es ist vollbracht,
das Leid ist alle,
wir sind von unserm Sündenfalle
in Gott gerecht gemacht.
nun will ich eilen
und meinem Jesu Dank erteilen;
Welt, gute Nacht!
Es ist vollbracht!

5. Choral

Jesu, deine Passion
ist mir lauter Freude,
deine Wunden, Kron und Hohn
meines Herzens Weide.
Meine Seel auf Rosen geht,
wenn ich dran gedenke;
in dem Himmel eine Stätt
mir deswegen schenke.Vertaling

1. Arioso (Jezus) en recitatief (ziel)

Zie!
Kom, kijk toch, neem waar wat er gebeurt,
waar gaat jouw Jezus heen?
Wij zijn op weg omhoog
O, zware gang! Op weg omhoog?
O, ontzagwekkende berg, die mij mijn zonden toont!
Hoe zwaar zal de weg omhoog zijn!
de weg naar Jeruzalem.
Ach, ga niet!
Je kruis is al opgesteld,
waaraan je dood zult bloeden;
hier worden gesels gezocht en daar bindt men roeden;
de banden wachten op je;
ach, ga er toch niet heen!
Maar als jij blijft staan,
dan zou ik zelf
niet naar Jeruzalem gaan,
maar overgeleverd zijn aan de hel.

2. Aria met koraal (sopraan, alt)

Ik volg je
Ik wil hier naast je staan,
veracht mij toch niet!
door spuug en schande;
Ik wil niet van jou wijken,
zelfs aan het kruis wil ik je
nog omarmen,
tot je hart breekt.
ik laat je niet gaan uit mijn borst,
Als jouw hoofd verbleekt
in de laatste doodssteek.
en als je eindelijk van ons heengaat,
Wil ik je vasthouden,
dan zul je je graf in mij vinden.
in mijn armen en mijn schoot.

3. Recitatief (tenor)

Nu wil ik mij,
mijn Jezus om jou
treurig terugtrekken in mijn hoekje;
De wereld neemt misschien
het gif van de wellust tot zich,
maar ik laaf mij aan mijn tranen
en wil juist niet
verlangen naar vreugde,
tot ik jouw aangezicht
in alle heerlijkheid zal aanschouwen,
tot ik door jou ben verlost;
dan wil ik in jou tot leven komen.

4. Aria (bas)

Het is volbracht,
het lijden is voorbij,
onze zondeval is weggenomen
door God.
Nu wil ik spoedig
mijn Jezus mijn dank betuigen.
Wereld, goede nacht!
Het is volbracht!

5. Koraal

Jezus, jouw lijden
is mij een vreugde,
jouw wonden, kroon en bespotting
de weide voor mijn hart;
mijn ziel gaat over rozen,
als ik dat bedenk.
Schenk mij daarom
een plaatsje in de hemel.