Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit 'Actus tragicus'

Origineel

1. Sonatina


2. Chor

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
In ihm leben, weben und sind wir,
solange er will.
In ihm sterben wir zur rechten Zeit,
wenn er will.

3. Arioso (Tenor)

Ach, Herr, lehre uns bedenken,
dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.

4. Arie (Bass)

Bestelle dein Haus;
denn du wirst sterben
und nicht lebendig bleiben!

5. Chor und arioso (Sopran)

Es ist der alte Bund:
Mensch, du musst sterben!
Ja, komm, Herr Jesu!

6. Arie (Alt)

In deine Hände
befehl ich meinen Geist;
du hast mich erlöset,
Herr, du getreuer Gott.

7. Arioso (Bass), Choral (Alt)

Heute wirst du mit mir
im Paradies sein.

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
in Gottes Willen,
getrost ist mir mein Herz und Sinn,
sanft und stille.
Wie Gott mir verheissen hat:
der Tod ist mein Schlaf worden.

8. Chor  

Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit
sei dir, Gott Vater und Sohn bereit’,
dem Heilgen Geist
mit Namen!
Die göttlich Kraft
mach uns sieghaft
durch Jesum Christum, amen.

Vertaling

1. Sonatina


2. Koor

Gods tijd is altijd de beste tijd.
In hem leven, bewegen en zijn wij,
zolang hij wil.
In hem sterven wij op de juiste tijd,
wanneer hij wil.

3. Arioso

Ach, Heer, leer ons bedenken
dat we eens sterven moeten, zodat onze harten verstandig zullen worden.

4. Aria

Geef uw laatste aanwijzingen
voor u sterven gaat, want u zult sterven
en niet in leven blijven!

5. Koor en arioso

Het is het oude verbond:
mens, u moet sterven!
Ja, kom, o heer Jezus, kom!

6. Aria

Mijn geest
geef ik over in uw handen;
u hebt mij verlost,
o Heer, mijn trouwe God.

7. Aria en koraal

Vandaag nog zult u met mij
in het paradijs zijn.

Daar reis ik met vrede en vreugde heen,
overeenkomstig Gods wil.
Mijn hart en geest zijn getroost; ze zijn rustig en stil
en zoals God mij beloofd heeft,
is de dood mijn slaap geworden.

8. Koor

Glorie, lof, eer en heerlijkheid
zij aan u, God de Vader en de Zoon gegeven, en met name
aan de Heilige Geest!
Laat die goddelijke kracht,
ons zegevierend doen overwinnen
door Jezus Christus, amen.