Was Gott tut, das ist wohlgetan

Origineel

1. Chor

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
es bleibt gerecht sein Wille;
wie er fängt meine Sachen an,
will ich ihm halten stille.
Er ist mein Gott,
der in der Not
mich wohl weiss zu erhalten;
drum lass ich ihn nur walten.
 

2. Duett (Alt, Tenor)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er wird mich nicht betrügen;
er führet mich auf rechter Bahn,
so lass ich mich begnügen
an seiner Huld
und hab Geduld,
er wird mein Unglück wenden,
es steht in seinen Händen.
 

3. Arie (Sopran)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er wird mich wohl bedenken;
er, als mein Arzt und Wundermann,
wird mir nicht Gift einschenken
vor Arzenei.
Gott ist getreu,
drum will ich auf ihn bauen
und seiner Gnade trauen.
 

4. Arie (Bass)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
er ist mein Licht, mein Leben,
der mir nichts Böses gönnen kann,
ich will mich ihm ergeben
in Freud und Leid!
Es kommt die Zeit,
da öffentlich erscheinet,
wie treulich er es meinet.
 

5. Arie (Alt)

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
muss ich den Kelch gleich schmecken,
der bitter ist nach meinem Wahn,
lass ich mich doch nicht schrecken,
weil doch zuletzt
ich werd ergötzt
mit süssem Trost im Herzen;
da weichen alle Schmerzen.
 

6. Choral

Was Gott tut, das ist wohlgetan,
darbei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn
Not, Tod und Elend treiben,
so wird Gott mich
ganz väterlich
in seinen Armen halten;
drum lass ich ihn nur walten.


Vertaling

1. Koor

Wat God doet, is een weldaad,
zijn wil is rechtvaardig;
hoe hij mijn zaken regelt,
zal ik niet weerspreken.
Hij is mijn God,
die mij in de nood
goed weet te behouden;
daarom laat ik hem graag begaan.

2. Duet

Wat God doet, is een weldaad,
hij zal mij niet bedriegen,
hij leidt mij op rechte wegen,
daarom ben ik tevreden
met zijn genade
en ben geduldig,
hij zal mijn ongeluk afwenden,
dat heeft hij in handen.

3. Aria

Wat God doet, is een weldaad,
hij zal mij goeddoen;
hij zal mij, als mijn arts en wonderdoener,
geen gif inschenken
in plaats van een medicijn.
God is trouw,
daarom wil ik op hem bouwen
en mij toevertrouwen aan zijn genade.

4. Aria

Wat God doet, is een weldaad,
hij is mijn licht en mijn leven,
hij gunt mij niets slechts,
aan hem wil ik mij toevertrouwen
in vreugde en in lijden!
Er komt een tijd,
dat bekend zal worden,
hoe goed hij het met ons voorheeft.

5. Aria

Wat God doet, is een weldaad,
als ik van de kelk moet proeven,
die in mijn voorstelling bitter smaakt,
dan laat ik mij geen schrik aanjagen,
want tenslotte
zal ik het genot mogen smaken
van de zoete troost in mijn hart;
daar wijkt alle pijn.

6. Koor

Wat God doet, is een weldaad,
daar wil ik mij aan vasthouden.
Ook als ik op mijn ruwe levensweg
word voortgedreven door nood, dood en ellende,
zal God mij
als een goede vader
in zijn armen houden;
daarom laat ik hem graag begaan.